Usługi laboratoryjne

Firma Jako posiada specjalistyczne laboratorium które czuwa nad jakością wytwarzanych produktów. Pieczołowicie kontrolowane są zarówno surowce jak i produkt gotowy oraz sam proces produkcyjny. Laboratorium podzielone jest na dwie strefy, część mikrobiologiczną która kontroluje czystość pod względem obecności drobnoustrojów oraz część fizykochemiczną która kontroluje takie parametry piwa jak gorycz, barwę, zmętnienie, zawartość alkoholu i wiele innych istotnych parametrów odpowiedzialnych za obiór smakowy, zapachowy oraz estetykę wizualną piwa ocenianą przez konsumenta. Pracownicy laboratorium pracują na najnowocześniejszych specjalistycznych urządzeniach takich jak spektrofotometr, analizatory alkoholu, piany, zawartości dwutlenku węgla oraz tlenu,  nefelometr i wielu innych.

Dodany dnia 11.07.14
Zapisz