Home - logo jako
Jako sp. z o. o.

Jako sp. z o. o.

Postaw na jakość

STRONA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE

DLA PEŁNOLETNICH UŻYTKOWNIKÓW.

JAKO Sp. z o.o.; Kokanin 44, 62-817 Żelazków; tel. (+48 62) 752 12 00, fax: 752 12 13; NIP: 9680877817; REGON: 300178591;

Sąd Rejonowy w Poznaniu; IX Wydział Gospodarczy KRS 0000247477; Kapitał Spółki 12.392.000,00 zł;

BNP Paribas Bank Polska S.A. o/Kalisz: 47 2030 0045 1110 0000 0170 4810.